Guziki

Status prawny

Podstawy funkcjonowania:

Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572 z późn. zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oświaty (tj. Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zmianami)
  3. Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego,
  4. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe,
  5. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami.
  6. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 55 w Łodzi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-02-2016 - Edycja treści.

16-09-2015 - Edycja treści.

12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-11-2012 - Edycja treści.

08-08-2012 - Edycja treści.

10-08-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 399