Guziki

Sposób załatwiania spraw

logo epuap

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentację kancelaryjną, dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor i wicedyrektor przedszkola.

Odpłatność za przedszkole: w sekretariacie w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).

Informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.

Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup wg ustalonego terminarza (na tablicach informacyjnych grup)

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie ( w tym drogą elektroniczną).

Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-08-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 612